3 กิจกรรมหลังมีเซ็กซ์เพื่อสุขภาพดี

ใครจะเชื่อว่ามีรายละเอียดเล็กน้อยอยู่มากที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามอย่างการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการปัสสาวะนั้นย่อมดีกว่าการปัสสาวะก่อนการมีเพศสัมพันธ์อยู่มาก มาเปลี่ยนพฤติกรรมหลังการมีเพศสัมพันธ์ที่เคยชินเป็นพฤติกรรมหลังการมีเพศสัมพันธ์ที่จะช่วยส่งผลกระทบเชิงบวกต่อร่างกายกันเถอะ “สุขอนามัยไม่ใช่กฎเกณฑ์ข้อบังคับ แต่ก็ควรทำจนเป็นนิสัยและพฤติกรรมที่ดี โดยเฉพาะสุขอนามัยหลังจากการมีเพศสัมพันธ์” คำกล่าวของ Sherry Ross สูตินรีแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาสุขภาพทางเพศ แห่งเมืองแซนตามอนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา “เนื่องจากว่าการมีเพศสัมพันธ์อาจนำมาซึ่งการสะสมของเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ” ในส่วนของพฤติกรรมการปัสสาวะหลังจากการมีเพศสัมพันธ์นั้น จะมีประโยชน์ในช่วยลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาอันเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์อื่นๆ ต่อไปนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติง่ายๆหลังการมีเพศสัมพันธ์ ที่จะช่วยดำรงกิจวัตรประจำวันอันเกี่ยวเนื่องกับการมีเพศสัมพันธ์ของคุณให้สุขสมและช่วยรักษาสุขภาพทางเพศที่ดีของคุณให้อยู่สืบไป

Read More →